Välkommen till 1 r.o.k

Din bygg- och solcellspartner i Göteborg.

Jag, Ulf, är byggmästaren som gör era idéer och visioner till verklighet. Har varit verksam sedan 1980 med byggnationer och har mycket god materialkunskap samt bra kontaktnät med leverantörer och underleverantörer så som elektriker, målare, murare, rörläggare och plåtslagare. Jag har arbetat på stora som små byggen.

Jag tillsammans med mina anställda utför helrenoveringar av hus. Vi byter fönster och fasader, installerar och renoverar kök, badrum m.m.

Vi har stor erfarenhet och kan ge många tips och råd för att ert byggprojekt skall bli lyckat för både er och husets framtid. Vi har även erfarenhet och kunskap för att göra förbättringar när det gäller energiförbrukning och minska behovet av underhåll på fastigheten och på så vis kunna få tillbaka investeringen.

Hör av er så besöker vi er!